20100925

Curso sobre música, liturxia e vida

   OBXECTIVOS
   • Preparar o camiño do Amor, que se achega á persoa “agachada” debaixo de cada responsable, sacerdote, catequista ou docente.
   • Recoñecer e analizar os tesouros da liturxia. Renovar a visión da música e da liturxia dende unha perspectiva bíblica.
   • Mellorar as competencias celebrativas das/os docentes, catequistas e axentes de pastoral.
   • Integrar os coñecementos musicais e litúrxicos na actividade docente e catequética, para empregalos de xeito creativo e construtivo.
   • Utilizar axeitadamente os distintos recursos e instrumentos para facer máis viva a liturxia.
   • Manifestar unha actitude positiva, integradora e actual diante da tradición litúrxica cristiá.
   • Valorar a música e a liturxia como integrantes da nosa cultura, dende un punto de vista histórico e polo seu papel na sociedade actual.

    CONTIDOS
    • A música dende unha perspectiva bíblica.
    • Un arma cargada de Espírito Santo: carismas para a música e o canto.
    • Música na Eucaristía. Outros “espazos” litúrxicos.
    • Música e Liturxia, artífices de Comuñón. Eliseo, "o enterao": música e catequese.
    • A música no Catecismo e noutros documentos da Igrexa Católica.

    "El Espíritu Santo en clave de sol" (PDF) - SELECCIÓN de CONTIDOS do Curso - Guía en PPoint